Nastavení cookies

Obyvatelé Sokotry

Obyvatelé Sokotry mají vlastní kulturu a jazyk – tzv. Soqotri , který postrádá písemnou formu.

Ostrov byl po staletí prakticky izolován od okolního světa a lidé dodnes žijí v těsném sepjetí a v harmonii s okolní přírodou v některých oblastech připomínající ještě poněkud pravěký způsob života. Život je hodně jednoduchý a výdobytky civilizace a globalizace zde příliš nedorazily.

Místní populaci tvoří převážně původní sokotránské rodiny a zčásti afro-arabové hovořící svým unikátním prastarým jazykem, pro který vlastně neexistuje písemná forma, a nikde jinde na světě se s ním nesetkáte.

Dalším specifikem a zvláštností zdejší mužské části obyvatelstva je jejich pojetí pozdravu, Sokotřané se na uvítanou dotýkají navzájem svými nosy a pokud chtějí vyjádřit obzvlášť velkou srdečnost, dotýkají se navíc nosem i stisknutých pravic.

Obyvatelé Sokotry naplňují klasické hodnoty islámského pojetí života s tradičním rozdělením světa na typicky mužský a ženský. Mužům přísluší role lovce a živitele, ženám naopak práce v domácnosti a péče o děti. Svobodné ženy se halí do krásných pestrobarevných látek, vdané volí poněkud konzervativnější, decentnější a tmavší barvy.

Sokotřané jsou velice pohostinní a přitom skromní, přátelští a mírumilovní, živí se převážně rybolovem, ve vnitrozemí pastevecvím koz, ovcí, dobytka a pěstováním datlí, sběrem plodů bylin, pryskyřice a dračí krve .

I když se na ostrově setkáte také s velkou chudobou, buďte připraveni na neuvěřitelnou pohostinnost a zvídavé pohledy místních.

Díky tomu, že je ostrov malý a bez hustého osídlení , panuje mezi místními obyvateli velká a specifická sociální kontrola.

Ostrov Sokotra Ostrov Sokotra Ostrov Sokotra