Ekoturistika

Socotra Socotra Socotra Socotra Socotra Socotra

Cestování patří k fenoménu dnešní doby, stále častěji se vydáváme do exotičtějších a méně známých koutů světa. Způsob cestování, lokalita, okolnosti i podmínky našich cest však ovlivňují naši budoucnost více, než si sami připouštíme.

Pro ostrov Sokotra představuje ekoturistika v rámci růstu cestovního ruchu velmi významný sektor národního hospodářství rozvíjející se ve snaze ochránit své přírodní i kulturní bohatství.

 

Ekoturistiku lze definovat jako jednu z forem zodpovědného cestování do přírodních oblastí v různých částech světa s důrazem na respektování a ohled k životnímu prostředí, kulturním hodnotám místních komunit i na rozvoj prosperity daných oblastí.

 

Hlavní pravidla ekoturistiky

·        zajistit si dostatek nezbytných informací: najděte si místního průvodce, jenž bude naplňovat základní principy ohleduplnosti a ochrany životního prostředí

·        využívat stezky či trasy určené pro turisty: minimalizujete tak možný nepříznivý dopad na místní přírodu (plašení zvířat, poškození rostlin)

·        chodit co nejvíce pěšky, případně využívat takový způsob dopravy, který je nejšetrnější k životnímu prostředí: eliminujete tak znečištění životního prostředí

·        pohybovat se v malých skupinách: malé skupiny chovající se zodpovědně snižují nepříznivý dopad na okolní přírodu

·        informovat se o místní kultuře: lépe tak pochopíte místní obyvatele a nebudete působit jako rušivý element

·        peníze utrácet v místních komunitách: přispíváte tak ke zlepšení ekonomických poměrů místních obyvatel

·        ochraňovat přírodní zdroje: šetřete vodou, nenechávejte zbytečně zapnutá elektrická zařízení

·        chovat se ohleduplně k přírodnímu bohatství: neodnášejte si nic z přírody, narušujete tak zdejší životní podmínky, nezanechávejte za sebou odpadky

·        chránit přírodu i doma: šetřete přírodní zdroje, chovejte se ohleduplně i ke svému životnímu prostředí, zajímejte se o přírodu hlouběji