Fauna Sokotry

Socotra SocotraSocotra Socotra Socotra Socotra Socotra Socotra Socotra

Endemická fauna

Netopýr (Hypsugo lanzai)

Sokotra se řadí mezi ostrovy, na nichž se nevyskytovali žádní původní savci krom